Van Lier Fiscaal Advies

Bedrijf voor Amazon USA, richt een LLC op incl. EIN nummer

LLC oprichten in de VS voor Amazon USA

In de Verenigde Staten zijn er 2 rechtsvormen die vergelijkbaar zijn met een BV, namelijk de LLC en de Inc. De Inc. wordt ook wel Corporation of C-Corp genoemd. Grootste verschil is dat de LLC firmanten heeft die de winst dus ieder jaar ontvangen, en de Inc. aandeelhouders heeft, die de winst enkel ontvangen als dat via de aandeelhoudersvergadering besloten wordt.


Hiervoor wordt de LLC ook wel fiscaal transparant genoemd omdat de LLC zelf geen winst kan maken, aangezien deze winst wordt toegekend aan de firmanten. De Inc. kan wel zelfstandig winst maken, en hoeft deze niet aan de aandeelhouders uit te keren, enkel wanneer dit besloten wordt.


Als u wilt verkopen in de VS via Amazon moet u voldoen aan een aantal eisen. Een daarvan is dat u een EIN nummer heeft. Dit is een fiscaal registratienummer waardoor Amazon informatie kan uitwisselen met de Amerikaanse Belastingdienst over uw winsten. Om dit EIN traject snel af te ronden en uw Amerikaanse activiteiten af te scheiden van uw Nederlandse onderneming adviseren we om een LLC op te richten in de VS voor Amazon USA. Afhankelijk van uw situatie kan het zijn dat we in plaats van een LLC een Inc. adviseren. Dit advies kunnen we geven na het in kaart brengen van uw activiteiten in de VS,.

EIN aanvraag met uw Nederlandse BV

U kunt met een Nederlandse BV een EIN nummer aanvragen echter levert dit een aantal problemen op:

 • De aanvraag duurt meer dan 6 maanden
 • Uw Amazon account wordt gezien als een buitenlandse aanbieder, waardoor u omzet kunt mislopen t.o.v. lokale partijen
 • Er is geen splitsing mogelijk van uw boekhouding in een VS-NL deel, waardoor de Belastingdienst in de VS uw gehele BV in een eventuele controle kan betrekken

We adviseren daarom ook een LLC of Inc. op te richten in de VS, en niet uw BV te gebruiken voor de registratie op Amazon. De voordelen hiervan zijn:

 • Snelle toekenning van een EIN nummer
 • U kunt eenvoudig een US-bankrekening aanvragen. Zonder EIN nummer is dit vrijwel onmogelijk.
 • Uw Amazon shop heeft een ‘US look and feel’

Heeft u een bedrijfsvorm in de VS nodig om succesvol met Amazon USA te werken?

Het is sterk aan te raden een bedrijfsvorm in de VS op te richten op basis van de volgende feiten:

 1. U wilt geen privé aansprakelijkheid, daarom is een rechtspersoon een noodzakelijke stap
 2. De rechtspersoon moet gescheiden zijn van uw Nederlandse onderneming i.v.m. de aansprakelijkheid voor uw BV, en voor een eventuele controle van de Amerikaanse Belastingdienst.
 3. Vanuit commercieel oogpunt roept een bedrijfsvorm in de VS meer vertrouwen op bij de Amerikaanse klant
 4. U kunt een aparte verzekering afsluiten voor de LLC / Inc. die losstaat van uw activiteiten in Nederland en/of Europa
 5. U voorkomt hiermee de 30% inhouding van belastingen door Amazon, niet te verwarren met de provsiei van Amazon. De belastingheffing wordt dus aanvullend ingehouden op uw Amazon omzet.

Oprichting LLC of Inc. met EIN registratie

Wat kunnen we voor u doen als u via het Amazon USA platform wilt verkopen:

 • Oprichten LLC of Inc.
 • Advisering omtrent rechtsvorm keuze in de VS afhankelijk van uw eigen situatie
 • Vasstelling van de belastingplicht in Nederland i.v.m. voorkoming van dubbele belastingheffing
 • Aanvraag van een EIN nummer
 • Introductie van uw onderneming bij een US bank
 • Vaststellen van transfer pricing issues tussen uw Nederlandse en Amerikaanse ondernemingen en allocatie van winsten/kosten.
 • We helpen u met de Sales Tax aangiften, en beoordelen uw belastingplicht per Staat.
 • Oprichting van uw onderneming is in iedere gewenste Staat mogelijk.

Mocht u meer informatie wensen over de rechtsvorm varianten LLC of Inc. neem dan contact op of kijk of deze pagina voor meer info.

RECHTSVORMEN

footer logo

RECHTSVORMEN

footer logo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

nl