Van Lier Fiscaal Advies BV
Advies bij oprichten BV of andere vennootschap

Van Lier Fiscaal Advies BV houdt zich bezig met  (de fiscale begeleiding bij) het oprichten van vennootschappen voor ondernemers binnen Nederland, Duitsland en België. Tevens adviseren wij klanten bij de oprichting van vennootschappen in de eerder genoemde landen.

Belangrijke (fiscale) aandachtspunten hierbij zijn:

  • Plaats van leiding van een vennootschap / Substance over Form;
  • Transfer pricing / de onderlinge facturatie binnen een groep rechtspersonen en de zakelijkheid/logica hiervan;
  • Functionele analyse van alle taken binnen een vennootschap;
  • Fiscale voordelen van een vennootschap in een specifiek land
  • Oprichten BV of andere rechtsvorm
  • Wij kunnen u niet behulpzaam zijn met het bestuur van een vennootschap. Wij kunnen u ook niet doorverwijzen naar een buitenlandse bestuurder. U zult dus zelf een bestuurder dienen aan te stellen voor de vennootschap.

Vaak zien we dat ondernemers met een webwinkel / internetonderneming enkel een vennootschap om commerciële redenen in Duitsland of België willen hebben. Hun klanten kopen immers niet bij een Nederlandse BV. Aangezien zij niet voldoen aan de substance eisen in de genoemde landen is er sprake van belastingplicht van de Duitse GmbH of Belgische BVBA in Nederland. We helpen ondernemers om de fiscale aanmelding van deze vennootschappen in Nederland snel en soepel te laten verlopen. Tevens zorgen we ervoor dat de Belastingdienst in de andere landen een verklaring ontvangt waaruit blijkt dat belastingafdracht plaatsvindt in Nederland.

Tevens adviseren wij ondernemers bij emigratie en immigratie. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn:

  • Afrekening over bedrijfsvermogen in Nederland bij vertrek naar het buitenland
  • Conserverende aanslag Belastingdienst;
  • Box 2 vermogen en pensioen bij emigratie;
  • Opstart van uw eigen onderneming in uw nieuwe woonland en de fiscale voorwaarden;

Mocht u hierover een vrijblijvende afspraak willen maken, dan kunt u per email of telefoon contact met ons opnemen. Uiteraard kunt u ook gebruik maken van de online meeting mogelijkheid. Dit bespaart u reistijd, en overleg is via een beveiligde omgeving mogelijk.

Rechtsvormen
Netherlands

Nederlandse BV

Voor ondernemers die een eigen bedrijf willen beginnen of reeds een tijd als ondernemer actief zijn,  is het oprichten van een Nederlandse BV een ideale vorm. De Nederlandse BV zorgt voor beperking van de privé aansprakelijkheid en heeft een betere uitstraling dan een eenmanszaak of een VOF, met name indien u internationaal zaken doet. Start nu uw eigen onderneming, en start uw eigen BV!

Belgische BV

Belgische BVBA

Indien u wilt gaan ondernemen in Belgie is de oprichting van een BVBA een logische stap. Wij verrichten de complete verzorging van de oprichting van een Belgische BVBA met onder andere inclusief: fiscale begeleiding bij de oprichting, contact met notaris in België, opstellen financieel plan (noodzakelijk voor oprichting in België) en nog meer!

France

Franse SARL / SA

Wij verzorgen de complete oprichting van een Franse SARL (of SAS, of SA) met onder andere inclusies: fiscale begeleiding bij de oprichting, contacten met advocaat/notaris in Frankrijk, Inschrijving in registers in Frankrijk, aanvraag fiscale nummers en ondersteuning bij de opening van een lokale bankrekening bij een grote Franse internationaal opererende bank en nog meer!

United Kingdom(Great Britain)

Engelse Limited

De Engelse Limited is een rechtsvorm die veel gebruikt wordt door startende ondernemers die de bescherming van een rechtspersoon zoeken. Via deze rechtspersoonlijkheid wordt de privé aansprakelijkheid beperkt t.o.v. de eenmanszaak. Verder wordt de Engelse Limited gekozen door ondernemers die geen BV willen of kunnen oprichten.

United States of America(USA)

USA onderneming

Ondernemen in de VS kan zeer interessant zijn voor menig ondernemer. Aangezien het inwonerschap in de VS voor het oprichten van een vennootschap niet bepalend is, kunt u ook uw onderneming in de VS starten. Het opstarten van een eigen onderneming in de VS verhoogt uw geloofwaardigheid bij lokale klanten en zorgt voor efficiënt zakendoen.

Germany

Duitse GmbH

De economische verwevenheid tussen Duitsland en Nederland is een belangrijke peiler voor de Nederlandse ondernemers. Om te zorgen dat het zaken doen in Duitsland op een vertrouwde wijze kan plaatsvinden, richten Nederlandse ondernemers vaak een lokale vennootschap op, de GmbH.