Van Lier Fiscaal Advies

  • Home
  • /
  • Nederlandse BV 2

Onze dienstverlening bij het oprichten van uw BV

Wij verzorgen de complete oprichting van een BV, inclusief:

volledige begeleiding bij het oprichten van de BV en uitleg m.b.t. het gebruik van de BV ( loon DGA, dividend uit de BV, voor en nadelen BV, winstbelasting BV e.d.)
alle formulieren m.b.t. de oprichting van de BV en contacten met de notaris
inschrijving Kamer van Koophandel ( KvK BV i.o. / BV )
aanvraag fiscale nummers / BTW nummer bij de Belastingdienst, loonbelastingnummer en aanvragen beschikkingen bij Belastingdienst
opmaak formulieren voor de aanvraag van een bankrekening voor de BV
overige diensten die u nodig heeft in onderling overleg.

Oprichtingsduur BV

Oprichtingsduur is afhankelijk van de snelheid van de aanlevering van uw stukken, KvK inschrijving en opening bankrekening / storting minimumkapitaal, maar gemiddeld dient rekening gehouden te worden met 1 week. Na inschrijving bij de Kamer van de Koophandel van de BV in oprichting (meestal binnen 2 dagen), kunt u reeds werkzaamheden verrichten namens de nieuwe BV i.o. Houd er wel rekening mee dat u privé aansprakelijk bent voor de handelingen in deze voorfase. Een andere mogelijkheid is dat de BV opgericht wordt voordat de storting van het kapitaal heeft plaatsgevonden. Dit dient u dan kort na de oprichting te verrichten. De oprichtingsduur van de BV kan hierdoor wel verkort worden.

Doelomschrijving BV

Bovenstaande BV kan onder iedere doelomschrijving opgericht worden, dus als werkmaatschappij, beheer BV of bijvoorbeeld als holding BV. Wij adviseren u altijd om de doelomschrijving breed te houden, zodat u in de toekomst ook andere activiteiten via deze BV kunt laten uitvoeren, en geen aanvullende gang naar de notaris noodzakelijk is.

Oprichtingsakte BV

Tijdens de oprichting wordt een oprichtingsakte van de BV opgesteld door de notaris.
Een voorbeeld van een oprichtingsakte kunt u hier downloaden n het Nederlands, en bij het oprichten in het Engels in de Engelse taal.

Kapitaal BV en BV Flex / flexibele BV

De verplichte kapitaalstorting van voorheen 18.000,- euro is per 1 oktober 2012 komen te vervallen door de invoering van de “Flex BV wetgeving”. Deze flexibele BV zal zorgen voor meer vrijheid m.b.t. afspraken tussen aandeelhouders en bestuurders, en het kapitaal van de BV mag zelf vastgesteld worden. ( bijvoorbeeld op 0,01 of 1, 1000 of 10.000 euro).
Als alternatief voor de storting mag ook een inbreng van activa in de BV gedaan worden. De waarde hiervan dient schriftelijk vastgesteld te worden.

Een verklaring van Justitie is niet meer nodig voor het opstarten van de BV. Voor 1 juli 2011 was een voorwaarde voor de oprichting een een nieuwe BV een verklaring van geen bezwaar van het Ministerie van Veiligheid (v.h. Justitie). Deze verklaring is afgeschaft, en vervangen door een permanente vorm van toezicht op rechtspersonen.

Om het gehele traject te kunnen vervullen hebben wij diverse stukken van u nodig.
Een lijst met de benodigde gegevens kunt u bij ons opvragen.

Alle werkzaamheden die te maken hebben met de oprichting en registratie van de nieuwe BV worden u uit handen genomen. Wilt u meer weten, neem dan contact op.

Voordeel BV en aansprakelijkheid

De afwegingen om te ondernemen via een BV in plaats van bijvoorbeeld een eenmanszaak zijn de volgende:

  • Bescherming van privé-vermogen;
  • Voorkomen van privé-aansprakelijkheid;
  • Professionele uitstraling naar leveranciers en partners;
  • Ondernemen van activiteiten in het buitenland;
  • Hogere winst (verwachting) waardoor de belastingdruk in een eenmanszaak te hoog wordt. De belastingdruk in een eenmanszaak kan oplopen tot maximaal 52%.

Het voorkomen van aansprakelijkheid is via een BV niet altijd te voorkomen. U kunt privé aansprakelijk gesteld worden indien u:

Onbehoorlijk bestuur heeft gepleegd

De belastingen niet meer kunt betalen en dit niet tijdig meldt aan de Belastingdienst

U de BV belast hebt met te zware contracten, terwijl u wist of kon weten dat de BV deze lasten niet zou kunnen dragen

Winstbelasting BV / vennootschapsbelasting

Indien u onderneemt met een BV bent u over de winst vennootschapsbelasting verschuldigd.
De tarieven hiervoor zijn:

Bij een winst van 0 – 200.000,- euro is 20% VPB verschuldigd;
Bij een winst vanaf 200.000,- euro is 25% VPB verschuldigd;

Verplicht loon directeur / bestuurder BV

Tevens dient u als u bestuurder en tevens aandeelhouder bent (meer dan 5% aandeelhouder) een bruto salaris te ontvangen uit de BV van minimaal 43.000,- euro (artikel 12a Wet LB). Dit salaris geldt wel indien er fulltime gewerkt wordt voor de BV. Indien u bijvoorbeeld maar 20 uur per week werkzaam bent voor de BV, dan is een halvering van het salaris mogelijk. Het is wel aan te raden dit vooraf met de Belastingdienst kort te sluiten. Indien gewenst kunnen wij dit traject voor u verzorgen. (is opgenomen in ons tarief voor oprichting van de BV)

Indien het in uw branche gebruikelijk is een hoger salaris dan 43.000,- euro bruto te ontvangen, dan geldt wat gebruikelijk is. Stel dat een vergelijkbaar persoon met dezelfde functie en die geen aandeelhouder is een salaris verdiend van 60.000,- euro, dan dient u hetzelfde salaris te ontvangen, en niet de voorgeschreven 43.000,- euro. U dient er verder op te letten dat u niet minder mag verdienen dan uw werknemers.

Belangrijk aandachtspunt zijn verder de premies volksverzekeringen. Wanneer u meer dan 50% van de aandelen/stemrecht heeft in de BV, dan hoeft u geen premie volksverzekeringen af te dragen over uw salaris. Wanneer dit minder is, dan zijn de premies wel verschuldigd. Reden hiervoor is dat wanneer u meer dan 50% van de aandelen/stemrecht heeft er geen gezagsverhouding is met de BV, en u bijvoorbeeld een ontslag of schorsing zelf tegen kunt houden. Bij een minderheidsbelang (minder dan 50%) is dan niet mogelijk, en is er sprake van een gezagsverhouding, en dus afdracht van premies volksverzekeringen.

Dividend BV

Buiten het salaris kunt u ook dividend ontvangen van de BV.
De BV is inhoudingsplichtige voor de dividendbelasting, en deze bedraagt 15% over het uitgekeerde dividend. De aangifte dividendbelasting treft u aan op de website van de Belastingdienst. Bij de aangifte Inkomstenbelasting dient u in Box 2 het dividend tevens aan te geven, en hier dient u dan de resterende 10% te betalen. Per saldo betaalt u over het dividend 25% belasting, bestaande uit 15% voorheffing (dividendbelasting) en 10% Inkomstenbelasting.

Wilt u meer weten, neem dan contact op, of stuur direct een email aan info@vanlierfiscaal.com.
De all-in kosten voor de oprichting van een BV inclusief all-in begeleiding bedragen 599,- euro excl. 19% BTW.

Overname BV / BV kopen

Het overnemen van een BV, of kopen van een BV raden wij ten zeerste af, aangezien nooit 100% zekerheid door de verkoper gegeven kan worden over de status van de BV. Wellicht ten overvloede vermelden we dat we geen bestaande BV’s aanbieden, aangezien dit op basis van de Wet Toezicht Trustkantoren enkel toegewezen is aan geregistreerde trustkantoren.

BV opheffen

Indien uw BV geen activiteiten meer zal gaan verrichten, is het vaak raadzaam om tot opheffen van de BV over te gaan. Het opheffen van de BV vergt een goede planning, waarbij wij u graag van dienst zijn. Over bijvoorbeeld fiscale reserves zal afgerekend moeten worden met de Belastingdienst, en de BV zal bij alle instanties afgemeld moeten worden. Tevens zal aan alle verplichtingen, zoals deponeringen van jaarstukken bij de KvK en fiscale aangiften voldaan moeten worden. Bij vragen verzoeken wij u contact met ons op te nemen.