Van Lier Fiscaal Advies

  • Home
  • /
  • Belastingdruk Ltd Engeland

Belastingdruk Ltd Engeland

Nadat de Engelse Limited is opgericht, en tevens is ingeschreven in de Engelse Kamer van Koophandel, wordt de oprichting gedeeld met de Engelse Belastingdienst ( HM Revenue & Customs (HMRC)).

Hierbij maakt het geen verschil of de Engelse Limited daadwerkelijk actief of niet actief is. HMRC maakt n.a.v. de oprichting van de Engelse Limited een computerbestand aan waaruit een UTR nummer voortkomt. UTR staat voor Unique Taxpayer Reference. In alle documentatie die naar de Limited verzonden wordt staat dit UTR nummer vermeld. Allereerst ontvangen alle nieuwe Limiteds een formulier CT41G, waarin de vennootschapsbelasting nader beschreven staat. De informatie wordt gezonden naar het Engelse adres van de Limited. Ook in het geval dat de Limited feitelijk buiten Engeland handel drijft, en in een ander land een inschrijving heeft, ontvangt de Limited post op het geregistreerde adres in Engeland. Voor iedere Limited is het dus plicht om een Engels adres aan te houden.

Als een Engelse Limited niet actief deelneemt aan het economisch verkeer, d.w.z. geen activiteiten uitvoert, dan wordt deze aangemerkt als een “Dormant Company”. De Limited krijgt dan een vrijstelling voor de vennootschapsbelasting voor een bepaalde periode.

In het geval dat een Engelse Limited bijvoorbeeld actief is in Nederland, en daar tevens onder de belastingheffing valt (VPB) dan is een verklaring van de Nederlandse Belastingdienst noodzakelijk. Een dergelijke verklaring heet een “Verklaring inzake de hoedanigheid van de belastingplichtige”. Deze verklaring dient in origineel verzonden te worden aan de HMRC in Engeland, waarna zij de Limited in Engeland de status “Dormant Company” zullen geven. De Limited hoeft op deze wijze niet in 2 landen aangifte VPB te doen.

nl