Van Lier Fiscaal Advies

 • Home
 • /
 • Duitse GmbH fiscaal gevestigd in Nederland, maar met Duits BTW nummer

Duitse GmbH oprichten, maar inschrijven in Nederland

U wilt voor uw Duitse klanten en leveranciers een Duitse onderneming, maar niet alle verplichtingen in Duitsland, zoals boekhouding en fiscale aangiften? Dat is mogelijk wanneer u de GmbH na oprichting, inschrijft in Nederland bij de KvK en Belastingdienst. De GmbH vraagt aanvullend een BTW nummer aan in Duitsland.

Voor uw Duitse klanten verandert er niets, zij zien gewoon een Duitse GmbH met een Duits Handelsregisternummer en Duits BTW nummer, dus commercieel heeft de GmbH een volledig Duitse ‘look and feel’. 

U doet echter aangiften enkel voor de BTW in Duitsland, De jaarstukken en aangiften VPB (winstbelasting) doet u in Nederland, en kunt u bij uw Nederlandse accountant onderbrengen. Dus een groot commercieel voordeel, gecombineerd met een groot operationeel gemak!

Oprichten GmbH: Duitse onderneming

Een GmbH oprichten gaat via een Duitse notaris.  We gaan met u mee naar de Duitse notaris voor uitleg en vertaling van de akte in het Nederlands. De teksten in de akte zijn vij complex van aard, waardoor vertaling vaak wenselijk is. Voorafgaand aan uw bezoek aan de notaris moeten een aantal zaken formeel worden opgesteld:

 • Firmanaam GmbH
 • Persoonlijke gegevens oprichter
 • Vestigingsadres: vast adres in Duitsland is een verplichting
 • Omschrijving van de activiteiten van de GmbH

Overigens dient de bestuurder altijd een privépersoon (Geschäftsführer) te zijn. Een aandeelhouder, mag zowel een privé- als rechtspersoon zijn. Een aandeelhouder is vertaald naar het Duits een Gesellschafter.

Kapitaal inbrengen en opening bankrekening GmbH

Voor het oprichten van een GmbH geldt een minimale grens voor het aandelenkapitaal, van 25.000 euro, waarvan tenminste de helft moet worden geïnvesteerd in de oprichting (=12.500 euro). Men noemt dit het Stammkapital. De andere helft van de storting van het aandelenkapitaal kan op een later tijdstip in de GmbH worden ingebracht. De aandeelhouder van de GmbH dient deze 12.500,- euro dus te storten op een nieuw geopende bankrekening bij een Duitse bank.

We regelen verder de aanvraag van de Duitse bankrekening voor de GmbH. We gaan na de notarisafspraak meteen langs bij de bank, zodat u daar kunt tekenen voor de opening van de bankrekening, 

Let er op dat de het aandelenkapitaal gestort wordt via een bankrekening op naam van de aandeelhouder, en niet via een andere rekening. Dit om problemen te voorkomen in de toekomst, waarbij een curator kan stellen dat de aandeelhouder zelf geen storting van aandelenkapitaal heeft uitgevoerd.

Inschrijving Duitse Handelsregister en KvK in Nederland

Na ondertekening van de akte en het verwerken van de oprichting bij het Amtsgericht, wordt de GmbH ingeschreven in het Duitse Handelsregister. Dit register is vergelijkbaar met de Nederlandse KvK. U ontvangt hiervan een uittreksel. Tevens wordt er een Duits BTW nummer aangevraagd.

Daarna wordt de GmbH ook bij het Nederlandse Handelsregister (KvK) ingeschreven. Er wordt tevens een Nederlands BTW nummer aangevraagd. De GmbH is in Nederland belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Administratieve dienstverlening voor Duitse GmbH

Aangezien de GmbH in Nederland fiscaal gevestigd is, kan ook een Nederlandse accountant de jaarstukken en VPB aangifte opstellen. In Duitsland worden voor de GmbH enkel BTW aangiften ingediend.

Aanvullende vragen en GmbH oprichting opstarten

Neem contact met ons op voor de oprichting en voor eventuele vragen.

 

Veelgestelde vragen

Minimumloon directeur

De GmbH is in Nederland fiscaal gevestigd. U hoeft daarom geen loon uit te betalen in Duitsland, maar wel in Nederland. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw bedrijfstructuur en de winst van de GmbH, 

In bepaalde gevallen zou het dus mogelijk zijn, dat de bestuurder geen (minimum)beloning ontvangt, maar dat hangt van de omstandigheden af. In theorie valt de GmbH onder het minimumloon van een DGA ter hoogt evan van 56.000,- euro (artkel 12a Wet LB) 

Administratieve dienstverlening

Na de oprichting zullen wij u in contact brengen met professionals die u kunnen helpen met het administratieve traject, belastingaangiften en overige administratieve werkzaamheden.

Inschrijving KvK

De notaris in Duitsland zal gelijktijdig met de oprichting de stukken opmaken voor de inschrijving van de GmbH in Het Handelsregister.

De aanmelding bij het Handelsregister bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Kopie oprichtingsakte GmbH
 • Opgave van aandeelhouders en bestuurders
 • Bevoegdheid van de bestuurders
 • Verklaring bestuurders
 • Storting aandelenkapitaal
 • Adres GmbH Duitsland

Nadat de notaris van de bank een bevestiging heeft ontvangen dat het minimumkapitaal op de bankrekening is gestort, zal de notaris de aanmelding van de GmbH doorzenden aan het Handelsregister.

Aansluitend zal de GmbH in Nederland worden ingeschreven bij de KvK.

Concept oprichtingsakte

De oprichtingsakte van de GmbH wordt in overleg met de notaris opgesteld. U kunt een voorbeeld van een GmbH oprichtingsakte bij ons per email opvragen.

Buiten deze oprichtingsakte zal in overleg met de notaris de aanmeldingsformulieren voor de Duitse Handelsregister (KvK), de aandeelhoudersovereenkomst (Gesellschafsvertrag) en het aandeelhoudersregister opgemaakt worden. De notaris zorgt voor registratie van de formulieren bij de instanties.

Richt je Duitse GmbH op met Van Lier Fiscaal Advies BV

Heeft u nog vragen omtrent het oprichten van een GmbH of wilt u dat wij meteen voor u aan de slag gaan? Vul dan het contactformulier in.