Van Lier Fiscaal Advies

  • Home
  • /
  • Minimumloon directeur

Minimumloon directeur

Verplicht loon directeur / bestuurder Engelse Limited met inschrijving in Nederland

Als u bestuurder en tevens aandeelhouder van een Engelse Limited bent (meer dan 5% aandeelhouder) dient u minimaal een bruto salaris te ontvangen uit de Limited van minimaal 42.000,- euro (artikel 12a Wet LB). Dit salaris geldt wel indien er fulltime gewerkt wordt voor de Limited. Indien u bijvoorbeeld maar 20 uur per week werkzaam bent voor de BV, dan is een halvering van het salaris mogelijk. Het is wel aan te raden dit vooraf met de Belastingdienst kort te sluiten. Indien gewenst kunnen wij dit traject voor u verzorgen.

Indien het in uw branche gebruikelijk is, een hoger salaris dan 42.000,- euro bruto te ontvangen, dan geldt wat gebruikelijk is. Stel dat een vergelijkbaar persoon met dezelfde functie en die geen aandeelhouder is een salaris verdiend van 60.000,- euro, dan dient u hetzelfde salaris te ontvangen, en niet de voorgeschreven 42.000,- euro. U dient er verder op te letten dat u niet minder mag verdienen dan uw werknemers.

Belangrijk aandachtspunt zijn verder de premies volksverzekeringen. Wanneer u meer dan 50% van de aandelen/stemrecht heeft in de Limited, dan hoeft u geen premie volksverzekeringen af te dragen over uw salaris. Wanneer dit minder is, dan zijn de premies wel verschuldigd. Reden hiervoor is dat wanneer u meer dan 50% van de aandelen/stemrecht heeft er geen gezagsverhouding is met de Limited, en u bijvoorbeeld een ontslag of schorsing zelf tegen kunt houden. Bij een minderheidsbelang (minder dan 50%) is dan niet mogelijk, en is er sprake van een gezagsverhouding, en dus afdracht van premies volksverzekeringen.

In bovenstaande is het uitgangspunt dat de Engelse Limited in Nederland is ingeschreven (KvK en Belastingdienst) en daardoor feitelijk gevestigd is in Nederland. Er is daarom geen minimumsalaris eis van toepassing vanuit Engeland.

Wilt u hierover meer weten, neem dan contact op.