Van Lier Fiscaal Advies

  • Home
  • /
  • Duitse GmbH oprichten – ondernemen in Duitsland

Duitse GmbH oprichten – ondernemen in Duitsland

Wilt u als Nederlandse ondernemer de stap naar Duitsland maken? Dit kan op twee manieren: door met de bestaande Nederlandse BV een zakelijke samenwerking aan te gaan met één of meer Duitse bedrijven, of door het oprichten van een GmbH. De titel GmbH staat voor Gesellschaft mit beschränkter Haftung, vergelijkbaar met een BV en tevens de meest gekozen ondernemersvorm in Duitsland. Wilt u bijvoorbeeld een Duitse webshop oprichten of werken in Duitsland, dan is het belangrijk om goed voorbereid te zijn. Wat moet u weten voordat u beslist een Duitse GmbH op te richten?

Oprichten GmbH: Duitse onderneming

Een GmbH oprichten voltrekt zich in de regel via een notaris, hoewel dit ook mogelijk is door middel van het invullen van een standaard oprichtingsformulier. We gaan met u mee naar de Duitse notaris voor uitleg en vertaling naar het Nederlands waar nodig. De teksten in de akte zijn vij complex van aard, waardoor vertaling vaak wenselijk is. Voorafgaand aan uw bezoek aan de notaris moeten een aantal zaken formeel worden opgesteld:

  • Firmanaam GmbH
  • Persoonlijke gegevens oprichter
  • Vestigingsadres: vast adres in Duitsland is een verplichting
  • Omschrijving van doelstellingen met GmbH

Overigens dient de oprichter altijd een privépersoon (Geschäftsführer) te zijn, en zo moet dit ook op papier worden opgegeven. Een aandeelhouder, zoals te vinden in het volgende onderdeel, mag zowel een privé- als rechtspersoon zijn. Een aandeelhouder is vertaald naar het Duits een Gesellschafter.

Kapitaal inbrengen en opening bankrekening GmbH

Voor het oprichten van een GmbH geldt een minimale grens voor ingebracht aandelenkapitaal van 25.000 euro, waarvan tenminste de helft moet worden geïnvesteerd in de oprichting (=12.500 euro). Men noemt dit het Stammkapital. De andere helft van de storting van het aandelenkapitaal kan op een later tijdstip in de GmbH worden ingebracht. De aandeelhouder van de GmbH dient deze 12.500,- euro dus te storten op een nieuw geopende bankrekening bij een Duitse bank.

Met de aanvraag van een bankrekening ondersteunen wij u, en we bereiden de aanvraag van de bankrekening zodanig voor dat u enkel nog hoeft te ondertekenen. We proberen na de notarisafspraak meteen langs te gaan bij de bank, zodat u daar kunt tekenen voor de opening van de bankrekening, en een kort gesprek met de bank kunt aangaan. U ontvangt dan uw Duits IBAN nummer en kunt het aandelenkapitaal dan storten. Let er op dat de het aandelenkapitaal gestort wordt via een bankrekening op naam van de aandeelhouder, en niet via een andere rekening. Dit om problemen te voorkomen in de toekomst, waarbij een curator kan stellen dat de aandeelhouder zelf geen storting van aandelenkapitaal heeft uitgevoerd.

Opstellen conceptakte en statuten

Op basis van de ingebrachte informatie wordt een conceptakte en statuten opgesteld, waarna deze worden voorgelegd bij de notaris in Duitsland. Bij een akkoord op de oprichtingsakte wordt het traject in gang gezet. Het Stammkapital, ofwel aandelenkapitaal, dient na oprichting, maar voorafgaand aan de inschrijving bij het handelsregister (Industrie- und Handelskammer) te worden voldaan. Na inschrijving bij het handelsregister mag het aandelenkapitaal worden opgenomen voor investeringen en bedrijfskosten. Het kan tot 2 weken duren voordat de GmbH is ingeschreven bij het handelsregister.

Ontvangst btw nummer in Duitsland

Na inschrijving bij het handelsregister wordt de GmbH aangemeld bij de Duitse Belastingdienst. Deze voorziet u van een fiscaal nummer, opgedeeld in een Steuernummer en een Mehrwertsteuer (BTW) nummer. Een aantal documenten zijn hiervoor noodzakelijk, onder meer een uittreksel van de registratie bij het Handelsregister, overeenkomst huur kantooradres, Duitse bankgegevens en de oprichtingsakte van de notaris. Het Mwst tarief in Duitsland ligt overigens op 7% voor het verlaagde btw-tarief, terwijl 19% wordt aangehouden als regulier btw-tarief.

Administratieve dienstverlening voor Duitse GmbH

Na de oprichting zullen wij u in contact brengen met professionals die u kunnen helpen met het administratieve traject, belastingaangiften en overige administratieve werkzaamheden.

Voorafgaand aan het oprichten van een bedrijf in Duitsland dient u diverse stappen te ondernemen. Deels is dit te vergelijken met het oprichten van een BV, maar er zijn verschillende vraagstukken die de aandacht vragen. Wilt u succesvol zakendoen met Duitsland en zich hier tijdelijk of permanent vestigen? Dan is het verstandig om gebruik te maken van de aanwezige know-how over de Duitse markt.

Aanvullende informatie en GmbH oprichting opstarten

nl