Van Lier Fiscaal Advies

 • Home
 • /
 • Duitse GmbH oprichten

Duitse GmbH oprichten

Wilt u als Nederlandse ondernemer de stap naar Duitsland maken? Dit kan op twee manieren: door met de bestaande Nederlandse BV een zakelijke samenwerking aan te gaan met één of meer Duitse bedrijven, of door het oprichten van een GmbH. De titel GmbH staat voor Gesellschaft mit beschränkter Haftung, vergelijkbaar met een BV en tevens de meest gekozen ondernemersvorm in Duitsland. Wilt u bijvoorbeeld een Duitse webshop oprichten of werken in Duitsland, dan is het belangrijk om goed voorbereid te zijn. Wat moet u weten voordat u beslist een Duitse GmbH op te richten?

Wilt u enkel een GmbH voor commerciele redenen, en heeft de GmbH weinig activiteiten in Duitsland? Kies dan voor de GmbH die u ook in Nederland inschrijft. Op deze pagina vind u alle informatie over de GmbH met Nederlandse inschrijving.

Oprichten GmbH: Duitse onderneming

Een GmbH oprichten voltrekt zich in de regel via een notaris, hoewel dit ook mogelijk is door middel van het invullen van een standaard oprichtingsformulier. We gaan met u mee naar de Duitse notaris voor uitleg en vertaling naar het Nederlands waar nodig. De teksten in de akte zijn vij complex van aard, waardoor vertaling vaak wenselijk is. Voorafgaand aan uw bezoek aan de notaris moeten een aantal zaken formeel worden opgesteld:

 • Firmanaam GmbH
 • Persoonlijke gegevens oprichter
 • Vestigingsadres: vast adres in Duitsland is een verplichting
 • Omschrijving van doelstellingen met GmbH

Overigens dient de oprichter altijd een privépersoon (Geschäftsführer) te zijn, en zo moet dit ook op papier worden opgegeven. Een aandeelhouder, zoals te vinden in het volgende onderdeel, mag zowel een privé- als rechtspersoon zijn. Een aandeelhouder is vertaald naar het Duits een Gesellschafter.

Kapitaal inbrengen en opening bankrekening GmbH

Voor het oprichten van een GmbH geldt een minimale grens voor ingebracht aandelenkapitaal van 25.000 euro, waarvan tenminste de helft moet worden geïnvesteerd in de oprichting (=12.500 euro). Men noemt dit het Stammkapital. De andere helft van de storting van het aandelenkapitaal kan op een later tijdstip in de GmbH worden ingebracht. De aandeelhouder van de GmbH dient deze 12.500,- euro dus te storten op een nieuw geopende bankrekening bij een Duitse bank.

Met de aanvraag van een bankrekening ondersteunen wij u, en we bereiden de aanvraag van de bankrekening zodanig voor dat u enkel nog hoeft te ondertekenen. We proberen na de notarisafspraak meteen langs te gaan bij de bank, zodat u daar kunt tekenen voor de opening van de bankrekening, en een kort gesprek met de bank kunt aangaan. U ontvangt dan uw Duits IBAN nummer en kunt het aandelenkapitaal dan storten. Let er op dat de het aandelenkapitaal gestort wordt via een bankrekening op naam van de aandeelhouder, en niet via een andere rekening. Dit om problemen te voorkomen in de toekomst, waarbij een curator kan stellen dat de aandeelhouder zelf geen storting van aandelenkapitaal heeft uitgevoerd.

Opstellen conceptakte en statuten

Op basis van de ingebrachte informatie wordt een conceptakte en statuten opgesteld, waarna deze worden voorgelegd bij de notaris in Duitsland. Bij een akkoord op de oprichtingsakte wordt het traject in gang gezet. Het Stammkapital, ofwel aandelenkapitaal, dient na oprichting, maar voorafgaand aan de inschrijving bij het handelsregister (Industrie- und Handelskammer) te worden voldaan. Na inschrijving bij het handelsregister mag het aandelenkapitaal worden opgenomen voor investeringen en bedrijfskosten. Het kan tot 2 weken duren voordat de GmbH is ingeschreven bij het handelsregister.

Ontvangst btw nummer in Duitsland

Na inschrijving bij het handelsregister wordt de GmbH aangemeld bij de Duitse Belastingdienst. Deze voorziet u van een fiscaal nummer, opgedeeld in een Steuernummer en een Mehrwertsteuer (BTW) nummer. Een aantal documenten zijn hiervoor noodzakelijk, onder meer een uittreksel van de registratie bij het Handelsregister, overeenkomst huur kantooradres, Duitse bankgegevens en de oprichtingsakte van de notaris. Het Mwst tarief in Duitsland ligt overigens op 7% voor het verlaagde btw-tarief, terwijl 19% wordt aangehouden als regulier btw-tarief.

Administratieve dienstverlening voor Duitse GmbH

Na de oprichting zullen wij u in contact brengen met professionals die u kunnen helpen met het administratieve traject, belastingaangiften en overige administratieve werkzaamheden.

Voorafgaand aan het oprichten van een bedrijf in Duitsland dient u diverse stappen te ondernemen. Deels is dit te vergelijken met het oprichten van een BV, maar er zijn verschillende vraagstukken die de aandacht vragen. Wilt u succesvol zakendoen met Duitsland en zich hier tijdelijk of permanent vestigen? Dan is het verstandig om gebruik te maken van de aanwezige know-how over de Duitse markt.

Aanvullende informatie en GmbH oprichting opstarten

Neem contact met ons op voor uw vragen.

Of bestel direct via onze online service

Veelgestelde vragen

Kantooradres voor uw GmbH in Duitsland

Een kantooradres in Duitsland is een voorwaarde voor:

 1. het succesvol zakendoen in Duitsland;
 2. het verkrijgen van een BTW nummer in Duitsland;
 3. de inschrijving van de nieuwe GmbH in het Handelsregister;

Indien u bij de start van uw bedrijf in Duitsland geen gebruik maakt van een volwaardige vestiging, dan kunt u een bedrijfsverzamelgebouw als optie inhuren.

Er zijn diverse aanbieders van een klein kantoor met aanvullende services, zoals scannen van post en het gebruik van een spreekkamer. Van belang is dat u voor de oprichting een huurovereenkomst kunt overleggen, zodat de GmbH op dit adres aangemeld kan worden.

We hebben reeds jaren ervaring met diverse partijen in Duitsland, waaronder bedrijfsverzamelgebouwen in Duitsland, accountants en adviseurs. Wij kunnen u in contact brengen met geschikte aanbieders, aarzel dus niet om te vragen!

Bankrekening in Duitsland voor de GmbH

Indien de oprichting van de GmbH via ons kantoor verloopt, zorgen wij dat de afspraak met de notaris en de bank gecombineerd kunnen worden in een dagdeel. Op deze wijze hoeft u in de oprichtingsfase maar 1 keer af te reizen naar Duitsland om de formaliteiten te regelen. Wij maken voor u een afspraak bij een bekende bank in Duitsland. Nadat de ondertekening van de oprichtingsakte van de GmbH bij de notaris is afgerond kunt u de bank bezoeken. De openingsformulieren van de bankrekening liggen daar reeds gereed. De accountmanager van de bank zal met u de openingsformulieren van de bankrekeningen doornemen. Indien u akkoord bent, kunt u voor opening van de bankrekening tekenen. De rekening is dan meteen actief, en u kunt het minimumkapitaal voor de GmbH direct storten. De bankpassen en de toegangscodes ontvangt u separaat per post. Informatie over het oprichten van een GmbH

Bezoek notaris Duitsland

Een bezoek aan de notaris voor de oprichting van een GmbH is in Duitsland een verplichting. De notaris dient er zeker van te zijn dat u de inhoud van de akte begrijpt, en dat u daadwerkelijk de GmbH wilt oprichten. Tevens dient hij er zeker van te zijn dat u als persoon ook daadwerkelijk de akte tekent, en niet iemand anders. Daarom is het niet mogelijk iemand anders naar de notaris te sturen, of te werken via een volmacht. Het bezoek aan de notaris neemt tussen de 30-60 minuten in beslag. We zullen dit bezoek combineren met een bezoek aan de bank, zodat u tijdens 1 bezoek zowel de akte afwikkelt, en tevens de bankrekening opent. Aan het einde van deze dag is uw GmbH opgericht. Wij begeleiden u tijdens de afspraak met de notaris persoonlijk, en vertalen waar nodig. Indien u vragen heeft, neem dan contact met ons op voor verder bedrijfsadvies.

Belastingdruk GmbH Duitsland

In Duitsland betaald iedere vennootschap een vennootschapsbelasting van 15 procent (Korperschaftsteuer). Dit percentage wordt verhoogd met een solidariteitstoeslag van 0,825, waardoor het totale tarief uitkomt op 15,825%.

Tevens dient iedere onderneming belasting af te dragen aan de gemeente waar de onderneming gevestigd is (Gewerbesteuer). Gemiddeld bedraagt dit percentage 14-15%. In totaal is de belastingdruk voor een GmbH dus ongeveer 30%. De Gewerbesteuer is per gemeente verschillend. De methode hoe deze Gewerbesteuer berekend wordt is als volgt:

Winst waarop de Gewerbesteuer op van toepassing is x 3,5% x lokaal percentage. (per gemeente)

De tarieven (percentages) voor de Gewerbesteuer zijn per deelstaat en per gemeente inzichtelijk op deze website van de DIHK en bevinden zich rond de 400-450.

Indien u een GmbH wilt oprichten of nadere vragen heeft, neem dan contact met ons op.

Minimumloon directeur

In Duitsland geldt voor een directeur (Geschäftsführer) van een GmbH de regeling dat het salaris redelijk en marktconform dient te zijn, (“Die Zahlung eines angemessenen Gehalts”). Wat redelijk is, is van de omstandigheden afhankelijk zoals bijvoorbeeld in welke branche werkzaamheden verricht worden, of de GmbH nieuw opgericht is, en of de bestuurder ook aandeelhouder is.
In bepaalde gevallen zou het dus mogelijk zijn, dat de bestuurder geen (minimum)beloning ontvangt, maar dat hangt van de omstandigheden af. Vergelijkbare wetgeving zoals die in Nederland van toepassing is, waarbij een minimumloon van 43.000,- euro voorgeschreven is ( artkel 12a Wet LB) is in Duitsland dus niet van toepassing.

Administratieve dienstverlening

Na de oprichting zullen wij u in contact brengen met professionals die u kunnen helpen met het administratieve traject, belastingaangiften en overige administratieve werkzaamheden.

Inschrijving KvK

De notaris in Duitsland zal gelijktijdig met de oprichting de stukken opmaken voor de inschrijving van de GmbH in Het Handelsregister.

De aanmelding bij het Handelsregister bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Kopie oprichtingsakte GmbH
 • Opgave van aandeelhouders en bestuurders
 • Bevoegdheid van de bestuurders
 • Verklaring bestuurders
 • Storting aandelenkapitaal
 • Adres GmbH Duitsland

Nadat de notaris van de bank een bevestiging heeft ontvangen dat het minimumkapitaal op de bankrekening is gestort, zal de notaris de aanmelding van de GmbH doorzenden aan het Handelsregister.

Concept oprichtingsakte

De oprichtingsakte van de GmbH wordt in overleg met de notaris opgesteld. U kunt een voorbeeld van een GmbH oprichtingsakte hier downloaden.

Buiten deze oprichtingsakte zal in overleg met de notaris de aanmeldingsformulieren voor de Duitse Handelsregister (KvK), de aandeelhoudersovereenkomst (Gesellschafsvertrag) en het aandeelhouders register opgemaakt worden. De notaris zorgt voor registratie van de formulieren bij de instanties.

Richt je Duitse BV op met Van Lier Fiscaal Advies.

Heeft u nog vragen omtrent het oprichten van een GmbH of wilt u dat wij meteen voor u aan de slag gaan? Vul dan het contactformulier in.