Van Lier Fiscaal Advies

  • Home
  • /
  • Minimum kapitaal

Minimum kapitaal

Een Engelse Limited kent geen minimumkapitaal.

U kunt de Engelse Limited dus laten oprichten met ieder gewenst kapitaal, dus bijvoorbeeld een aandelenkapitaal van 1 euro, 1.000,- euro of 100.000,- euro. Let er wel op dat in geval van faillissement van de Engelse Limited de curator kan besluiten om niet betaald aandelenkapitaal op te eisen. Dus indien u 10 aandelen van 1.000,- euro heeft uitgegeven via de Limited aan u zelf, en u maar 1 aandeel van 1.000,- euro heeft betaald aan de Limited, zal de curator de resterende 9 aandelen van 1.000,- euro bij u opeisen.

Het is daarom raadzaam het aandelenkapitaal zo vast te stellen dat er geen probleem bestaat met niet betaalde aandelen. In de praktijk wordt een Engelse Limited vaak opgericht met een laag aandelenkapitaal, bijvoorbeeld 100 aandelen van 1 euro. De aandeelhouder dient hiervoor dus 100,- euro te storten.

nl