Van Lier Fiscaal Advies

 • Home
 • /
 • Oprichten Belgische BVBA

Oprichten Belgische BVBA

Indien u wilt gaan ondernemen in België is de oprichting van een BVBA een logische stap. Door een wetswijziging is de naam BVBA in België vervangen door BV. In dit artikel is er voor gekozen de naam BVBA aan te houden als onderscheid met de Nederlandse BV.

Wij verrichten de complete verzorging van de oprichting van een Belgische BVBA inclusief:

 • Fiscale begeleiding bij de oprichting
 • Communicatie met notaris in België en betaling notariskosten
 • Opstellen financieel plan (noodzakelijk voor oprichting in België)
 • Aanvraag Belgische bankrekening
 • Inschrijving in registers in België
 • Aanvraag fiscale nummers
 • Ondersteuning bij boekhouding / administratie en fiscale zaken in België door lokale accountant


De oprichtingsduur bedraagt ongeveer 2 weken.
Voor de opening van een lokale bankrekening dient tevens op 2 weken gerekend te worden.

Indien u activiteiten wilt verrichten in België is een BVBA de meest voor de hand liggende keuze als rechtsvorm. De oprichting gaat via een Belgische notaris, en het minimumkapitaal kan door een recente wetswijziging zelf gekozen worden. De keuze van de hoogte is afhankelijk van uw onderneming en hoeveel u dient te investeren. Voor een verkooporganisatie of consultancy kan dit laag zijn (bijvoorbeeld 1.000-5.000,- euro) en voor een productiebedrijf zal dit hoger zijn.

U dient er verder rekening mee te houden dat bij keuze van een hoog aandelenkapitaal er bij oprichting minimaal 1/5 deel gestort dient te worden. Dus bij een kapitaal van 100.000,- euro dient 20.000,- euro gestort te worden.

Uw Nederlandse BV kan aandeelhouder en bestuurder worden. In de praktijk zien we veel dat Nederlandse Holding BV’s een BVBA in België oprichten, en zowel aandeelhouder als bestuurder worden. 1 aandeelhouder voor de BVBA is afdoende, uiteraard kunnen dat er ook meerdere zijn.

Bankrekening Belgische BVBA en bankattest

Een bankrekening in België is een essentiële schakel in het oprichtingstraject. U  dient namelijk het gekozen kapitaal in de concept-akte te storten op een nieuw geopende bankrekening, op naam van de BVBA in oprichting. Dit traject kunnen wij voor u vervullen. U ontvangt na het opmaken van de concept stukken, een brief van de bank met hierin uw bankrekeningnummer vermeld. Tevens ontvangt u de gegevens van uw accountmanager bij de bank. Nadat u het aandelenkapitaal heeft gestort op de geopende bankrekening, zal de bank een attest opmaken en dit doorsturen aan de notaris. In het attest staat dat het geld door de bank ontvangen is, en ter beschikking staat van de BVBA in oprichting. Het is hierbij belangrijk dat de overboeking uitgevoerd wordt door de aandeelhouder, dus niet vanaf een ander e bankrekening.

Aandeelhouder BVBA, uw Nederlandse BV?

De meeste klanten van ons kantoor hebben reeds een Nederlandse BV, en doen reeds beperkt zaken met België. Ze kiezen ervoor om de BV in Nederlandsen aandeelhouder aan te stellen van de BVBA. Op deze wijze is het eenvoudig om kapitaal / leningen in te brengen, en kunnen dividenden via de Europese regels zonder dividendbelasting overgeboekt worden aan de Nederlandse BV. De Nederlandse BV is tevens de bestuurder van de BVBA, waardoor er een management fee in rekening gebracht kan worden aan de Belgische dochter.

Financieel plan voor een BVBA

De notaris wil een financieel plan ontvangen voor de ondertekening van de akte. Dit is een opstelling van een balans en resultatenrekening voor de komende 2-3 jaren, waarbij duidelijk is dat de onderneming winst kan gaan maken, en hoe dit onderbouwd is. Tevens moet duidelijk zijn welke activa aangeschaft moeten worden, en hoe deze gefinancierd worden. Tevens dient de liquiditeit van de onderneming afdoende te zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Bij een faillissement in de eerste 3 jaren kan aan de hand van het financieel plan beoordeeld worden of er voldoende financiële middelen voorhanden waren in de vennootschap, en welke andere factoren ander zijn verlopen dan voorheen gepland.

Belastingdruk voor rechtspersonen in België

Het tarief van de vennootschapsbelasting is vastgesteld op 25 % over de jaarwinst. Wanneer het belastbare inkomen (winst) niet meer dan 100.000 euro bedraagt, kan het tarief onder voorwaarden verlaagd worden naar 20,4%. Een van de voorwaarden is een minimum salaris voor de directeur/aandeelhouder van 45.000,- euro.

Indien u een dochtervennootschap in België heeft, en het merendeel van de activiteiten vindt plaats in bijvoorbeeld Nederland of een ander land), kan de winst in België tot een minimum beperkt worden. Dit moet wel op zakelijke gronden plaatsvinden, en staat bekend onder de term “Transfer Pricing”. Indien u hier meer over wilt weten, neem dan contact met ons op.

België kent bij een dividenduitkering aan een natuurlijk persoon een “roerende voorheffing” (dividendbelasting) van 15%. Indien een BVBA dividend uitkeert aan een Europese vennootschap (bijvoorbeeld een Nederlandse BV die de aandelen van de BVBA houdt) die minimaal 25% van de aandelen bezit, is er geen sprake van voorheffing, aangezien dit tegen 0% belasting gaat o.b.v. de Europese Moeder-Dochter Richtlijn.

Inschrijving Kruispuntbank en aanvraag BTW nummer België

Na de oprichting wordt de BVBA ingeschreven bij de Kruispuntbank (Belgische Kamer van Koophandel) en kan een BTW nummer aangevraagd worden bij de Belastingdienst. De KBO inschrijving en het registratienummer zijn reeds een dag na de oprichting beschikbaar. Voor het BTW nummer dient u te rekenen op enkele weken.

BTW tarieven België

De tarieven voor de BTW in België zijn als volgt:

 • 6 % vooral voor basisproducten en geleverde diensten met een sociaal karakter (bijvoorbeeld: levensnoodzakelijke producten, personenvervoer, landbouwdiensten)
 • 12 % voor bepaalde goederen en geleverde diensten die vanuit economisch of sociaal oogpunt belangrijk zijn (bijvoorbeeld: kolen, margarine, abonnement voor betaaltelevisie)
 • 21 % voor alle andere handelingen die betrekking hebben op goederen of diensten

Oprichting BVBA

Mocht u vragen hebben over de toepasbaarheid van de BVBA in uw situatie neem dan contact met ons op. Wilt u dit BVBA oprichting traject bestellen dan kunt u via deze website uw bestelling afhandelen. We gaan dan meteen voor u aan de slag, en zullen z.s.m. contact met u opnemen.