Van Lier Fiscaal Advies

De kans op controles van de Belastingdienst nemen de laatste jaren toe.

Met name de deelcontroles voor de BTW, loonbelasting en vennootschapsbelasting komen vaak voor. Als er correcties uit voortvloeien, wordt de controle vaak uitgebreid. Daarom is het van belang om contoles goed voor te bereiden, en te documenteren.

Wij ondersteunen ondernemers tijdens deze controles, en zorgen ervoor dat de controles conform wet- een regelgeving plaastvinden. Verder zorgen we voor de bewaking van termijnen, en nemen we de correspondentie met de belastinginspecteur(s) over. Daarmee ontlasten we de ondernemers.

Een belangrijk onderdeel is de onderbouwing van de vragen van de inspecteurs, op basis van de aanwezige administratie en communicatie (emails, whatsapp etc.)

Ook in het geval dat er sprake is van een afgeronde controle, kunt u ons inschakelen om het (concept)controlerapport te beoordelen. Tevens is er een mogelijkheid om nog te reageren op de inhoud van het rapport en zaken te verduidelijken.

Als het controlerapport definitief is, en de aanslagen zijn opgelegd, is er nog de mogelijkheid tot bezwaar en beroep. In deze fase kunnen standpunten verder onderbouwd worden, en aanvullende documenten aangeleverd wordt. De Belastingdienst zal via een andere inspecteur de (nieuwe)informatie beoordelen, en een besluit nemen of de opgelegde aanslag gewijzigd wordt.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden en werkwijze bij een controle te bespreken.

Van Lier Fiscaal Advies BV​