Minimumloon directeur

Verplicht loon directeur / bestuurder BV

Als u bestuurder en tevens aandeelhouder van een BV bent (meer dan 5% aandeelhouder) dient u minimaal een bruto salaris te ontvangen uit de BV van minimaal 43.000,- euro (artikel 12a Wet LB). Dit salaris geldt wel indien er fulltime gewerkt wordt voor de BV. Indien u bijvoorbeeld maar 20 uur per week werkzaam bent voor de BV, dan is een halvering van het salaris mogelijk. Het is wel aan te raden dit vooraf met de Belastingdienst kort te sluiten. Indien gewenst kunnen wij dit traject voor u verzorgen. (is opgenomen in ons tarief voor oprichting van de BV)

Indien het in uw branche gebruikelijk is, een hoger salaris dan 43.000,- euro bruto te ontvangen, dan geldt wat gebruikelijk is. Stel dat een vergelijkbaar persoon met dezelfde functie en die geen aandeelhouder is een salaris verdiend van 60.000,- euro, dan dient u hetzelfde salaris te ontvangen, en niet de voorgeschreven 43.000,- euro. U dient er verder op te letten dat u niet minder mag verdienen dan uw werknemers.

Belangrijk aandachtspunt zijn verder de premies volksverzekeringen. Wanneer u meer dan 50% van de aandelen/stemrecht heeft in de BV, dan hoeft u geen premie volksverzekeringen af te dragen over uw salaris. Wanneer dit minder is, dan zijn de premies wel verschuldigd. Reden hiervoor is dat wanneer u meer dan 50% van de aandelen/stemrecht heeft er geen gezagsverhouding is met de BV, en u bijvoorbeeld een ontslag of schorsing zelf tegen kunt houden. Bij een minderheidsbelang (minder dan 50%) is dan niet mogelijk, en is er sprake van een gezagsverhouding, en dus afdracht van premies volksverzekeringen.

Met de komst van de nieuwe Flex BV zijn er meer mogelijkheden om soort aandelen uit te geven. Met soort aandelen wordt bijvoorbeeld bedoelt:

  • Uitgifte van aandelen zonder stemrecht, of met meer/minder stemrecht;
  • Uitgifte van aandelen zonder winstrecht, of met meer/minder winstrecht;

Hierdoor kan de situatie ontstaan dat u meer dan 5% van een soort van aandelen bezit, waardoor u een aanmerkelijk belang heeft. Indien u dan ook tevens werkzaamheden voor de BV verricht is het bepaalde in artikel 12a Wet LB op u van toepassing. Er zal dus eerder sprake zijn van een verplicht minimum salaris voor een werknemer van de BV indien hij meer dan 5% heeft (van een soort van) de aandelen.

Wilt u hierover meer weten, neem dan contact op.