In oprichting fase

Indien u, voordat de notaris de akte van de BV ondertekend heeft, al actief bent met de BV in oprichting, dan bent u verplicht om de BV i.o. in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. In de correspondentie naar derden ( leveranciers, klanten e.d.) dient u duidelijk aan te geven dat u handelt namens een BV i.o. Feitelijk handelt u dan als eenmanszaak aangezien u privé aansprakelijk bent voor de handelingen in de i.o.-fase. De contracten in deze fase zijn namens de eenmanszaak. De BV kan een contract later alleen overnemen als de andere partij hiermee akkoord gaat.

Vanaf 1 oktober 2012 is de oprichtingshandeling voor een BV korter, aangezien er geen bank verklaring meer noodzakelijk is voor het minimumkapitaal. Hierdoor is het vaak niet noodzakelijk om namens de BV i.o. rechtshandelingen te verrichten. Wij raden dit ook sterk af, aangezien u privé aansprakelijk bent voor deze handelingen. Wacht daardoor met het ondertekenen van contracten tot dat de BV definitief is opgericht. Wij zullen met onze expertise zorgen voor een snelle oprichting van uw nieuwe BV, waardoor de wachttijd tot een minimum beperkt wordt.