Belastingdruk BV Nederland

Een BV in Nederland is onderworpen aan de volgende belasting soorten:

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting wordt geheven o.b.v. de volgende tarieven (2012):
• € 0 – € 200,000:          20%
• € 200,000 en meer:    25%
Een bijzonder tarief is optioneel van toepassing op winsten van gepatenteerde vaste activa of activa waarbij een WBSO verklaring afgegeven is. De belastingdruk bij dergelijke activa is 5% in plaats van bovenvermelde tarieven.
Omzetbelasting

Over de toegevoegde waarde bij de verkoop van goederen of levering van diensten is BTw verschuldigd. Tot 30 september is het normale tarief 19%, per 1 oktober is dit 21%. Het BTW tarief voor voedingsmiddelen, boeken, kappers, fiets reparatie, kleding reparatie, cultuur, sport, recreatie en personenvervoer is 6%.

 

Dividendbelasting

De belasting op het uitkeren van dividend is 15%. In het geval van uitkeringen van een dochtermaatschappij aan de moedermaatschappij (werk BV aan holding BV) is de deelnemingsvrijstelling van toepassing, en vind er geen heffing van dividendbelasting plaats.

 

 

Een BV in Nederland is onderworpen aan de volgende belasting soorten:

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting wordt geheven o.b.v. de volgende tarieven (2012):
• € 0 – € 200,000:          20%
• € 200,000 en meer:    25%
Een bijzonder tarief is optioneel van toepassing op winsten van gepatenteerde vaste activa of activa waarbij een WBSO verklaring afgegeven is. De belastingdruk bij dergelijke activa is 5% in plaats van bovenvermelde tarieven.
Omzetbelasting

Over de toegevoegde waarde bij de verkoop van goederen of levering van diensten is BTw verschuldigd. Tot 30 september is het normale tarief 19%, per 1 oktober is dit 21%. Het BTW tarief voor voedingsmiddelen, boeken, kappers, fiets reparatie, kleding reparatie, cultuur, sport, recreatie en personenvervoer is 6%.

 

Dividendbelasting

De belasting op het uitkeren van dividend is 15%. In het geval van uitkeringen van een dochtermaatschappij aan de moedermaatschappij (werk BV aan holding BV) is de deelnemingsvrijstelling van toepassing, en vind er geen heffing van dividendbelasting plaats.

 

Loonbelasting

In geval van werknemers die in dienst van de BV werkzaamheden verrichten is er over het brutoloon loonbelasting verschuldigd. In het geval van een bestuurder die tevens meer dan 5% van de aandelen houdt van de BV, dient u rekening te houden met het minimum DGA loon van 42.000,- euro (artikel 12a Wet LB).

 

Overdrachtsbelasting

Het tarief van de overdrachtsbelasting bij transacties van bedrijfspanden bedraagt 6%. Het tarief voor woningen is 2%, d.w.z. dat als een BV bijvoorbeeld een pand die zowel als bedrijfspand en als woning gebruikt wordt, het lage tarief van 2% enkel voor het woongedeelte van toepassing is. Op het bedrijfsmatig deel zal 6% overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

In geval van werknemers die in dienst van de BV werkzaamheden verrichten is er over het brutoloon loonbelasting verschuldigd. In het geval van een bestuurder die tevens meer dan 5% van de aandelen houdt van de BV, dient u rekening te houden met het minimum DGA loon van 42.000,- euro (artikel 12a Wet LB).