Adres BV Nederland

Een BV dient voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel in Nederland een Nederlands adres te overleggen. Dit dient aangetoond te worden met een geldige huurovereenkomst, of doordat de BV gevestigd wordt op het woonadres van een van de bestuurders van de BV.

Conform artikel 177 lid 3 Boek 2 BW dient de zetel van de BV gelegen te zijn in Nederland. Volgens artikel 180 Boek 2 BW zijn de bestuurders verplicht om de BV in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.

Indien een Nederlandse rechtspersoon alleen vestigingen buiten Nederland heeft, dient er dus ook een inschrijving plaats te vinden bij de Kamer van Koophandel
De gegevens van de onderneming in het buitenland worden niet opgenomen in het Handelsregister. Let er wel op dat een BV altijd belastingplichtig blijft in Nederland voor de vennootschapsbelasting, conform artikel 2 Wet VPB. De BV blijft dus een aangiftebiljet ontvangen van de Nederlandse Belastingdienst, ook al is er geen sprake van belastbare feiten in Nederland. Er is geen sprake van belastbare feiten in Nederland wanneer alle activiteiten plaatsvinden buiten Nederland, of wanneer het feitelijk bestuur van de BV zich buiten Nederland bevindt. De BV is dan belastingplichtig daar waar de activiteiten uitgevoerd worden, of waar het bestuur de feitelijke beslissingen neemt.