Oprichting door niet Nederlander

Indien een niet Nederlandse rechtspersoon, of een inwoner van buiten de EU betrokken is bij de oprichting van een Nederlandse BV gelden er andere voorwaarden m.b.t. de aanlevering van documenten voor de oprichting van de BV.

Reden hiervoor is dat er geen gebruik gemaakt kan worden van bestaande registers waar bijvoorbeeld de woonplaats van een bestuurder of aandeelhouder gecontroleerd kan worden. D.m.v. andere documenten dient dan overtuigend aangetoond te worden waar iemand woont, en dient de nationaliteit en paspoort op een andere manier gecontroleerd te worden. Hierdoor stijgen tevens de kosten voor de oprichting van een Nederlandse BV. Indien bovenstaande op u van toepassing is, dan verzoek ik u vooraf contact op te nemen voor een op maat gemaakte offerte voor de oprichting van de BV.

De oprichtingsakte en overige stukken zullen in het Engels opgemaakt worden, waarbij tevens de mogelijkheid bestaat om deze in een andere taal te laten vertalen.