Minimum kapitaal

Tot en met 30 september 2012 diende voor de oprichting van een BV een bankverklaring overlegd te worden. Deze bankverklaring wordt afgegeven als er op een bankrekening op naam van de BV 18.000,- is gestort. Per 1 oktober 2012 is de nieuwe wetgeving m.b.t. de Flex BV een feit. Dit leidt tot afschaffing van het minimumkapitaal. Een BV kan voortaan opgericht worden met ieder gewenst kapitaal, bijvoorbeeld 10.000,- of 1.000,- euro, maar ook een kapitaal van 1 euro of 0,10 eurocent volstaat. De keuze is aan de ondernemer!

De wijziging heeft ook gevolgen voor reeds bestaande BV’s. Indien u een BV heeft waarin u een rekening-courant schuld heeft aan de BV, dan is het verminderen van het aandelenkapitaal ( dus lager dan 18.000,- euro) een mogelijkheid om de rekening-courant schuld ook te verlagen. U hoeft immers minder aan de BV te betalen voor de verkregen aandelen.

Indien u begeleiding wilt bij de aanpassing  van de statuten op basis van bovenstaande, dan verzoek ik u contact op te nemen.