KvK inschrijving

Conform artikel 177 lid 3 Boek 2 BW dient de zetel van de BV gelegen te zijn in Nederland. Volgens artikel 180 Boek 2 BW zijn de bestuurders verplicht om de BV in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.
Het inschrijven van een BV gebeurd via het invullen en indienen van een aantal formulieren van de Kamer van Koophandel:

 

BV in oprichting (BV i.o):

  • formulier 7: inschrijving BV in oprichting
  • formulier 12: inschrijving functionarissen voor de BV i.o.

 

BV na oprichting notaris:

  • formulier 3: inschrijving BV
  • formulier 11: inschrijving functionarissen voor de BV

 

Wij vullen deze formulieren voor u in, als de opdracht tot oprichting van de BV via ons kantoor loopt. Tevens zorgen wij voor de aanvraag van alle fiscale nummers (OB, LB en VPB) en kunnen wij behulpzaam zijn bij het invullen van de formulieren voor het aanvragen van een bankrekening bij een Nederlandse bankinstelling.

Indien een Nederlandse rechtspersoon alleen vestigingen buiten Nederland heeft, dient er dus ook een inschrijving plaats te vinden bij de Kamer van Koophandel
De gegevens van de onderneming in het buitenland worden niet opgenomen in het Handelsregister. Let er wel op dat een BV altijd belastingplichtig blijft in Nederland voor de Vennootschapsbelasting, conform aritkel 2 Wet VPB. De BV blijft dus een aangiftebiljet ontvangen van de Nederlandse Belastingdienst, ook al is er geen sprake van belastbare feiten in Nederland. Er is geen sprake van belastbare feiten in Nederland wanneer alle activiteiten plaatsvinden buiten Nederland, of wanneer het feitelijk bestuur van de BV zich buiten Nederland bevindt. De BV is dan belastingplichtig daar waar de activiteiten uitgevoerd worden, of waar het bestuur de feitelijke beslissingen neemt.