Franse SARL / SA oprichten

Een SARL is een Société à responsabilité limitée, vergelijkbaar met een Nederlandse BV. De Société Anonyme (SA) is een Franse rechtsvorm, welke dan weer vooral te vergelijken is met een NV. Beide rechtsvormen kennen een soortgelijke manier van oprichten. Wil je als buitenlandse ondernemer een bedrijf oprichten in Frankrijk, dan zijn er aantal facetten om rekening mee te houden. De Franse SALR wordt bijvoorbeeld door minimaal 2 natuurlijke personen of rechtspersonen opgestart, en een startkapitaal van 1 euro is wel mogelijk, maar wordt niet aangeraden. Ontdek alles over het oprichten van een SARL of SA.

SARL oprichten

Wil je een besloten vennootschap oprichten in Frankrijk, de Société à responsabilité limitée, dan is het minimale startkapitaal gesteld op 1 euro, ook wel bekend als het maatschappelijk kapitaal. Binnen de Franse cultuur is een dergelijk laag bedrag echter niet aan te raden. Omdat het startkapitaal van €1 openbaar vermeld staat op bedrijfsstukken, zal dit geen vertrouwen opwekken bij mogelijke partners. Daarom kiezen startende ondernemers vaker een startkapitaal van minimaal 3.000 euro.

Startkapitaal moet vertrouwen opwekken, zeker binnen de Franse cultuur

In veel opzichten lijkt de SARL sprekend op een Nederlandse BV. Aandeelhouders bekleden een belangrijke rol binnen de SARL, en mogen vrij beslissen over de hoogte van het startkapitaal. Iedere aandeelhouder is individueel verantwoordelijk voor het bedrag van de eigen inbreng. Er is geen verplichte storting van aandelenkapitaal.

Oprichten SA

Een SA, Société Anonyme, is vergelijkbaar met een Naamloze Vennootschap. Dit is een grotere rechtsvorm met tenminste zeven aandeelhouders, welke gezamenlijk een minimaal startkapitaal van 37.000 euro inbrengen. De helft van dat kapitaal dient vooraf ingebracht te worden, en het overige gedeelte in de eerste jaar na oprichting. Er bestaan twee varianten op de SA: SASU met één aandeelhouder, en SAS met twee tot zeven aandeelhouders.

Oprichten SARL / SA – de aanvraag

Van Lier verzorgt de complete oprichting en procedure voor het oprichten van een SARL of SA. Hieronder vallen onder meer de volgende elementen:

  • Fiscale begeleiding bij de oprichting
  • Contacten met advocaat/notaris in Frankrijk
  • Inschrijving in registers in Frankrijk
  • Aanvraag fiscale nummers
  • Ondersteuning bij de opening van een lokale bankrekening bij een grote Franse internationaal opererende bank
  • Introductie bij een lokale accountant, en indien gewenst ondersteuning bij marketing en logistiek in Frankrijk (via partners)
  • Ondersteuning bij een Frans adres

De oprichtingsduur is ongeveer 2-3 weken, inclusief de opening van een Franse bankrekening. De advocaat/notaris hoeft niet persoonlijk bezocht te worden. Je ontvangt alle documenten via ons kantoor. Na ondertekening van de documenten kan de SARL opgericht worden, en zorgen we voor de vereiste registratie.

Wat doet van Lier bij de oprichting?

We nemen alle aspecten van een SARL/SA oprichting mee, zodat je helemaal klaar bent om te starten met ondernemen in Frankrijk. Ben je nog niet helemaal thuis op de Franse markt? We kunnen je volledig ondersteunen en geven deskundig advies vanaf het plan tot de daadwerkelijke oprichting van de SARL of SA.

Richt je SA op met Van Lier Fiscaal Advies BV.

Heeft u nog vragen omtrent het oprichten van een SA of wilt u dat wij meteen voor u aan de slag gaan? Vul dan het contactformulier in.