Oprichting GmbH / Duitse GmbH oprichten

De Duitse GmbH is vergelijkbaar met de Nederlandse BV. De afkorting GmbH staat voor ‘Gesellschaft mit beschränkter Haftung’.

Wat hebben we nodig voor de oprichting van de GmbH:

  • Paspoort / ID van de toekomstige bestuurders en aandeelhouders;
  • Document welk het privé adres van de bestuurders aantoont, bijvoorbeeld een recente energienota, belastingaanslag of uittreksel Gemeente;
  • Gewenste naam van de GmbH. Deze moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Amtsgericht;
  • Doelomschrijving van de GmbH;
  • Adres van de GmbH in Duitsland;

We maken op basis van deze stukken een concept-akte van oprichting welke goedgekeurd wordt door de Duitse notaris. Dit concept ontvangt u van ons binnen 1 dag in concept (per email).

Na uw goedkeuring wordt een afspraak gemaakt met de notaris en de bank in Duitsland. Na ondertekening van de oprichtingsakte en het overboeken van het “Stammkapital” op de GmbH rekening, wordt de GmbH door de notaris bij het Duitse handelsregister ingeschreven.

Een GmbH kent een minimum kapitaal van 25.000 euro, waarvan tenminste de helft bij de oprichting dient te worden ingelegd, per saldo dus 12.500,- euro.

Het is ook mogelijk om een mini-GmbH of een UG genoemd (‘Unternehmensgesellschaft mit beschränkter Haftung’) op te richten, waarbij het minimaal vereiste kapitaal slechts 1 euro bedraagt. Als tegenprestatie dient wel elk jaar 25 procent van de winst te worden gereserveerd om kapitaal op te bouwen. Zodra een bedrag van 25.000 euro bij elkaar is gespaard, wordt de UG automatisch omgezet in een gewone GmbH.