Bankverklaring

Een GmbH kent een minimum kapitaal van 25.000 euro, waarvan tenminste de helft bij de oprichting dient te worden ingelegd, per saldo dus 12.500,- euro. Nadat u dit bedrag gestort heeft op de bankrekening van de GmbH, zal de bank een verklaring doorzenden naar de notaris. Deze zal op zijn beurt na ontvangst van de verklaring, de GmbH direct aanmelden bij het Handelsregister.