Minimumloon directeur

In Duitsland geldt voor een directeur (Geschäftsführer) van een GmbH de regeling dat het salaris redelijk en marktconform dient te zijn,  (“Die Zahlung eines angemessenen Gehalts”). Wat redelijk is, is van de omstandigheden afhankelijk zoals bijvoorbeeld in welke branche werkzaamheden verricht worden, of de GmbH nieuw opgericht is, en of de bestuurder ook aandeelhouder is.
In bepaalde gevallen zou het dus  mogelijk zijn, dat de bestuurder geen (minimum)beloning ontvangt, maar dat hangt van de omstandigheden af. Vergelijkbare wetgeving zoals die in Nederland van toepassing is, waarbij een minimumloon van 43.000,- euro voorgeschreven is ( artkel 12a Wet LB) is in Duitsland dus niet van toepassing.