Minimum kapitaal

Een GmbH kent een minimum kapitaal van 25.000 euro, waarvan tenminste de helft bij de oprichting dient te worden ingelegd, per saldo dus 12.500,- euro.

Het is ook mogelijk om een mini-GmbH (‘Unternehmensgesellschaft mit beschränkter Haftung’) op te richten, waarbij het minimaal vereiste kapitaal slechts 1 euro bedraagt. Als tegenprestatie dient wel elk jaar 25 procent van de winst te worden gereserveerd om kapitaal op te bouwen. Zodra een bedrag van 25.000 euro bij elkaar is gespaard, wordt de UG automatisch omgezet in een gewone GmbH.