Inschrijving KvK

De notaris in Duitsland zal gelijktijdig met de oprichting de stukken opmaken voor de inschrijving van de GmbH in Het Handelsregister.

 

De aanmelding bij het Handelsregister bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Kopie oprichtingsakte GmbH
  • Opgave van aandeelhouders en bestuurders
  • Bevoegdheid van de bestuurders
  • Verklaring bestuurders
  • Storting aandelenkapitaal
  • Adres GmbH Duitsland

 

Nadat de notaris van de bank een bevestiging heeft ontvangen dat het minimumkapitaal op de bankrekening is gestort, zal de notaris de aanmelding van de GmbH doorzenden aan het Handelsregister.