Bankrekening BVBA

Indien u zaken doet in Belgie is een Belgische bankrekening feitelijk een must. Tevens dient u het minimumkapitaal te storten op deze rekening, zodat de bank een bankverklaring / bankattest kan afgeven aan de notaris.

Wj kunnen u behulpzaam zijn bij het openen van een bankrekening voor de BVBA.