Aanvraag BTW nummer

De BVBA moet een BTW-nummer aanvragen nadat u door de Kruispuntbank van Ondernemingen een ondernemingsnummer werd toegekend en voordat u met de economische activiteit die is onderworpen aan de btw van start gaat..

Hiervoor moet u een verklaring van de aanvang van uw activiteit formulier 604 A indienen bij een btw-controlekantoor of deze verklaring per post opsturen. U kunt het formulier downloaden op www.myminfin.be, in de rubriek Finform.

Het bevoegde btw-controlekantoor is:

  • Voor natuurlijke personen: het btw-controlekantoor bevoegd voor het gebied waar de domicilie gevestigd is, namelijk de woonplaats die voorkomt in het rijksregister.
  • Voor rechtspersonen: het btw-controlekantoor bevoegd voor het gebied waar de administratieve zetel van de onderneming gevestigd is, namelijk waar het dagelijkse beheer plaatsvindt, en waar de centrale boekhouding gehouden wordt.

 

De aanvraag van een ondernemingsnummer en een btw-identificatienummer kunnen worden ingediend door de belastingplichtige zelf, door een derde persoon of door een erkend ondernemingsloket dat behoorlijk is gevolmachtigd door de belastingplichtige.

Wij kunnen u uiteraard behulpzaam zijn bij de aanvraag van een Belgische BTW nummer voor uw BVBA.