Oprichting GmbH

De Duitse GmbH is vergelijkbaar met de Nederlandse BV. De afkorting GmbH staat voor ‘Gesellschaft mit beschränkter Haftung’.

Voor de oprichting van de GmbH dienen diverse stukken verzameld te worden, waaronder informatie over de bestuurders en aandeelhouders. Tevens is de naam van de GmbH, het doel en het adres in Duitsland noodzakelijk Daarna kunnen er in overleg met een Duitse notaris statuten voor de GmbH worden opgesteld. Deze ontvangt u van ons binnen enkele dagen in concept (per email). Na uw goedkeuring wordt een afspraak gemaakt met de notaris en de bank in Duitsland. Na ondertekening van de oprichtingsakte en het overboeken van het “Stammkapital” op de GmbH rekening, wordt de GmbH door de notaris bij het Duitse handelsregister aangemeld. Hierbij dient rekening te worden gehouden met een verwerkingstijd van twee weken.

Een GmbH kent een minimum kapitaal van 25.000 euro, waarvan tenminste de helft bij de oprichting dient te worden ingelegd, per saldo dus 12.500,- euro.

Het is ook mogelijk om een mini-GmbH (‘Unternehmensgesellschaft mit beschränkter Haftung’) op te richten, waarbij het minimaal vereiste kapitaal slechts 1 euro bedraagt. Als tegenprestatie dient wel elk jaar 25 procent van de winst te worden gereserveerd om kapitaal op te bouwen. Zodra een bedrag van 25.000 euro bij elkaar is gespaard, wordt de UG automatisch omgezet in een gewone GmbH.